Tượng thánh Phê-rô bằng gỗ cao 60cm TGH85

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh Phê-rô bằng gỗ cao 60cm, mã số TGH85.

Chất liệu: gỗ pơ mu.

Kích thước: tượng cao 60cm.