Tượng thánh phê rô bằng gỗ cao 50cm TGH57

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh phê rô bằng gỗ cao 50cm, mã số TGH57.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng 50cm.