Tượng thánh phê rô bằng gỗ cao 40cm TGH38

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh phê rô bằng gỗ cao 40cm, mã số TGH38.

Chất liệu: Gỗ pomu.

Kích thước: cao 40.