Tượng thánh phaolo bằng đồng cao 30cm TDH15

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh phaolo bằng đồng cao 30cm, mã số TDH15.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: cao 30cm.