Tượng thánh phao lô trở lại bằng gỗ cao 50cm TGH53

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh phao lô trở lại bằng gỗ cao 50cm, mã số TGH53.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng 50cm.