Tượng thánh phanxico đỗ văn chiểu cao 60cm bằng gỗ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh phanxico đỗ văn chiểu cao 60cm bằng gỗ, mã số TGH65.

Chất liệu: gỗ tự nhiên pơ-mu.

Kích thước: tượng cao 60cm.