TƯỢNG THÁNH PHANXICÔ ĐỖ VĂN CHIỂU cao 120cm TGH89

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: TƯỢNG THÁNH PHANXICÔ ĐỖ VĂN CHIỂU, mã số TGH89.

Chất liệu: gỗ Dổi phấn màu.

Kích thước: tượng cao 120cm.