Tượng Thánh Giuse Trần Văn Tuấn bằng gỗ sơn màu cao 1m1 TGH65

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Thánh Giuse Trần Văn Tuấn bằng gỗ sơn màu cao 1m1, mã số TGH65.

Chất liệu: gỗ dổi sơn màu.

Kích thước: tượng cao 110cm.