Tượng thánh giuse dắt chúa cao 50cm bằng gỗ TGH58

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh giuse dắt chúa cao 50cm bằng gỗ, mã số TGH58.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng 50cm.