Tượng đức mẹ lộ đức và thánh giuse cao 50cm bằng gỗ TGH67

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ lộ đức và thánh giuse cao 50cm bằng gỗ, mã số TGH67.

Chất liệu: gỗ pomu.

Kích thước: tượng cao 50cm.