Tượng thánh gioan tông đồ bằng gỗ sơn màu cao 70cm TGH54

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh gioan tông đồ bằng gỗ sơn màu cao 70cm, mã số TGH54.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng 50cm.