Tượng thánh anton cao 100cm bằng gỗ TGH73

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh anton cao 100cm bằng gỗ, mã số TGH73.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng cao 1m.