Tượng Phêrô Nguyễn Bá Tuần cao 50cm bằng gỗ hương TGH60

Tên gọi: Tượng Phêrô Nguyễn Bá Tuần cao 50cm bằng gỗ hương, mã số TGH60.

Chất liệu: gỗ hương đá.

Kích thước: tượng cao 50cm.