Tượng Đức Thánh Cha bằng gỗ cao 40cm TGH88

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Đức Thánh Cha bằng gỗ cao 40cm, mã số TGH88.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng cao 40cm.