Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội bằng gỗ phấn màu cao 100cm TGH78

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội bằng gỗ phấn màu cao 100cm, mã số TGH78.

Chất liệu: gỗ dổi phấn màu.

Kích thước: tượng cao 100cm.