Tượng đức mẹ mân côi và giuse bế chúa cao 70cm bằng gỗ TGH46

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ mân côi và giuse bế chúa cao 70cm bằng gỗ, mã số TGH46.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng cao 70cm.