Tượng Đức Mẹ mân côi cao 70cm bằng gỗ phấn màu TGH62

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Đức Mẹ mân côi cao 70cm bằng gỗ phấn màu, mã số TGH62.

Chất liệu: gỗ dổi phấn màu .

Kích thước: tượng cao 70cm.