Tượng đức mẹ lộ đức và thánh giuse bằng gỗ cao 50cm, vẽ tóc môi TGH64

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ lộ đức và thánh giuse bằng gỗ cao 50cm, vẽ tóc môi, mã số TGH64.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng cao 50cm.