Tượng đức mẹ lộ đức và thánh giuse bằng gỗ cao 50cm TGH69

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ lộ đức và thánh giuse bằng gỗ cao 50cm, mã số TGH69.

Chất liệu: gỗ pomu.

Kích thước: tượng cao 50cm.