Tượng Đức Mẹ La Vang bằng gỗ cao 60cm TGH76

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Đức Mẹ La Vang bằng gỗ cao 60cm, mã số TGH76.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng cao 60cm.