Tượng đức mẹ fatima bằng gỗ cao 50cm TGH83

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ fatima bằng gỗ cao 50cm, mã số TGH83.

Chất liệu: gỗ pơmu.

Kích thước: tượng cao 50cm.