Tượng đức mẹ dâng con trong đền thờ bằng gỗ phấn màu cao 70cm TGH39

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ dâng con trong đền thờ bằng gỗ phấn màu cao 70cm, mã số TGH39.

Chất liệu: Gỗ dổi phấn màu.

Kích thước: tượng cao 70cm.