Tượng đức mẹ ban ơn và thánh giuse bằng gỗ, tóc sơn màu cao 50cm TGH63

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ ban ơn và thánh giuse bằng gỗ, tóc sơn màu cao 50cm, mã số TGH63.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng cao 50cm.