Tượng chúa kito vua bằng gỗ cao 60cm TGH56

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng chúa kito vua bằng gỗ cao 60cm, mã số TGH56.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng 60cm.