Tượng Chúa con – tượng chúa hài đồng bằng gỗ phấn màu TGH59

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Chúa con – tượng chúa hài đồng bằng gỗ phấn màu, mã số TGH59.

Chất liệu: gỗ dổi phấn màu.

Kích thước: tượng cao 100cm.