Tượng Chúa chịu nạn cao 70cm bằng gỗ phấn màu, thánh giá 130cm TGH77

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Chúa chịu nạn cao 70cm bằng gỗ phấn màu, thánh giá 130cm, mã số TGH77.

Chất liệu: gỗ dổi phấn màu.

Kích thước: tượng cao 70cm, thánh giá 130cm.