Tượng Chúa chiên lành cao 60cm bằng gỗ TGH55

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Chúa chiên lành cao 60cm bằng gỗ, mã số TGH55.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng 60cm.