Tượng cha phanxico chương bửu diệp bằng gỗ pomu cao 50cm TGH68

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng cha phanxico chương bửu diệp bằng gỗ pomu cao 50cm, mã số TGH68.

Chất liệu: gỗ pomu.

Kích thước: tượng cao 50cm.