Tòa thờ Công giáo tam cấp chất liệu gỗ pơmu HH74

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tòa thờ Công giáo tam cấp chất liệu gỗ pơmu, mã số HH74.

Chất liệu: tòa thờ chất liệu gỗ pơ mu. bộ tượng Mẹ Lộ Đức, Chúa thương xót, Giuse chất gỗ dổi phấn màu cao cấp.

Kích thước: Tòa rộng 2m, cao 3m2. Tượng Chúa cao 70, tượng Mẹ, Giuse cao 60cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa Từ khóa: tòa thờ công giáo