Tòa thờ Công giáo gia đình, bộ tượng composite HH73

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tòa thờ Công giáo gia đình, bộ tượng composite, mã số HH73.

Chất liệu: tòa thờ chất liệu gỗ pơ mu. bộ tượng ban ơn, Chúa thương xót, Giuse chất liệu composite sơn màu.

Kích thước: Tòa rộng 1m3, cao 1m45. Tượng Chúa cao 50, tượng Mẹ, Giuse cao 40cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa Từ khóa: tòa thờ công giáo