Tòa Công giáo và bộ tượng bằng gỗ pơ mu HH75

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tòa Công giáo và bộ tượng bằng gỗ pơ mu, mã số HH75.

Chất liệu: Toàn bộ sản phẩm bàn thờ và bộ tượng bằng gỗ pơ mu cao cấp

Kích thước: Tòa rộng 1m3, cao 1m45. Tượng thương xót cao 50, tượng ban ơn và Giuse cao 40cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa Từ khóa: tòa thờ công giáo