Mẫu bàn thờ Chúa bằng gỗ ngang 80cm, bộ tượng cao 50cm HH70

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu bàn thờ Chúa bằng gỗ ngang 80cm, bộ tượng cao 50cm, mã số HH70.

Chất liệu: Bàn thờ và bộ tượng bằng chất liệu gỗ pơ mu cao cấp. Đôi đèn gỗ thông.

Kích thước: 3 tượng cao 40cm, thánh giá 80cm, đôi đèn gỗ 20cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa