Kệ bàn thờ công giáo, bộ 3 tượng cao 50cm gỗ pơmu HH52

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Kệ bàn thờ công giáo, bộ 3 tượng cao 50cm gỗ pơmu, mã số HH52.

Chất liệu: toàn bộ sản phẩm bằng gỗ pơmu.

Kích thước: bộ tượng cao 50cm, thánh giá 90cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa Từ khóa: kệ bàn thờ chúa