Bàn thờ gồm tượng Mẹ ban ơn, thánh Vinh sơn, Chịu nạn cao 50cm HH72

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ gồm tượng Mẹ ban ơn, thánh Vinh sơn, Chịu nạn cao 50cm, mã số HH72.

Chất liệu: Bộ 3 kệ thờ, tượng ba Đấng bằng gỗ pơ mu. Thánh giá gỗ sồi.

Kích thước: 3 tượng cao 50cm, thánh giá 90cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa