Bàn thờ công giáo gồm mẹ fatima, thánh giuse dắt chúa, tượng chịu nạn cao 50cm HH51

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ công giáo gồm mẹ fatima, thánh giuse dắt chúa, tượng chịu nạn cao 50cm, mã số HH51.

Chất liệu: toàn bộ sản phẩm bằng gỗ pơmu.

Kích thước: bộ tượng cao 50cm, thánh giá 90cm.