Đồ Thờ Công Giáo

BÀN THỜ CÔNG GIÁO

* Bàn thờ Công Giáo mã số LL-5C - Chất liệu: bệ gỗ căm xe - Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh G..
Bàn thờ Công Giáo mã số LL-B5 ✔ Chất liệu: bệ gỗ trai ✔ Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh ..
Bàn thờ Công Giáo mã số LL-B5 ✔ Chất liệu: bệ gỗ trai ✔ Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh ..
Bàn thờ Công Giáo mã số LL-B5 ✔ Chất liệu: bệ gỗ trai ✔ Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh ..
* Bàn thờ Công Giáo mã số LL-C5 - Chất liệu: bệ gỗ hương - Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh Gi..
* Bàn thờ Công Giáo mã số LL-C6 - Chất liệu: bệ gỗ hương - Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đến bệ thánh Gi..

BÀN THỜ GIA TIÊN

- Bàn thờ Gia Tiên mã số 01 - Chất liệu: bệ gỗ trai - Kích thước: bệ ngang 80cm, cao 35cm, chiều sâu mặt bệ 20cm - Nến (đèn..
- Bàn thờ Gia Tiên mã số 07 - Chất liệu: bệ gỗ trai - Kích thước: bệ ngang 65cm, cao 30cm, chiều sâu mặt bệ 20cm - Nến (đèn..
- Bàn thờ Gia Tiên mã số 08 - Chất liệu: bệ gỗ trai - Kích thước: bệ ngang 65cm, cao 30cm, chiều sâu mặt bệ 20cm - Nến (đèn..
- Bàn thờ Gia Tiên mã số 09 - Chất liệu: bệ gỗ trai - Kích thước: bệ ngang 65cm, cao 27cm, chiều sâu mặt bệ 20cm - Nến (đèn..
- Bàn thờ Gia Tiên 41 - Chất liệu bệ gỗ hương - Kích thước bệ ngang 80cm, sâu 40cm, mặt bệ 20cm - Bệ chỉ để hoa, nến đĩa trái..
- Bàn thờ Gia Tiên gỗ giá tỵ (cây hay dùng làm báng súng), nến đã chia điện nên rất an toàn, bát nhan gỗ chàm, tấm kính nhớ tổ t..

NHÀ KHÁCH (HẾT, THAM KHẢO Ạ)

Nhà khách 15: nhà 4.5m, chưng tượng Chịu nạn 60 cm, bàn thờ ngang 1m, cao 1,8m ..
- Nhà khách 23: nhà ngang 6m, cao 4m - Bàn thờ Thiên Chúa ngang 1.5m, cao 2m, chưng tượng 8 tấc - Bàn thờ Gia tiên ngang 8..
-  Bàn thờ Công Giáo-NK-08: Mẫu bàn thờ Gia đình này luôn toát lên sự gần gũi ấm áp  -  Bàn thờ ngang 1,2m ..
    ▶ Bàn thờ Công Giáo nhà khách mã số 37 ✔ Chất liệu: gỗ hương ✔ Kích thước tổng thể: chiều ngang (từ bệ Mẹ đế..
Liên hệ
- Bàn thờ Công Giáo phông lưng là gỗ sao, 3 bệ gỗ muồng. - Kích thước tổng thể ngang 1.1m, cao từ tấm Thiên Chúa là tình yêu xu..
Liên hệ
Nhà khách 16: nhà 5m luôn đường luồng, bàn thờ ngang 1,4m, cao 1,7m chưng tượng 7 tấc - Gia tiên ngang 80cm, mặt&nb..

Đồ Thờ Công Giáo

  Trong ngày 316
 Trong tuần 316
 Trong tháng 13.467
 Trong năm 37.136
 Tổng số 50.596
Đang Trực Tuyến: 5
sitemap Đồ Thờ Công Giáo © 2019 Dịch vụ seo bởi Quảng bá Dịch vụ SEO
0908 999 744